Възможностите на внедрената виртулна телефонна централа са много големи- поддържа се CALLER ID, разговорите могат да бъдат прехвърляни или да се води конферентен разговор. Не е необходимо клиента да прави инвестиции в скъпоструващи централи. Оборудването, което предлагаме в съчетание с функционалността на виртуалната централа на Варна Нет прави ползването на телефонните ни услуги надеждно и икономически обосновано. В зависимост от броя на телефонните постове, които изграждаме, както и от желанието на клиента са възможни различни варианти- с IP телефонни апарати или с IP адаптери.

Жичен IP телефон

- подходящ за офиси и домашно ползване. Може да се ползва като централа с други IP телефони или адаптери.

Безжичен IP телефон

с до 4 допълнителни слушалки. Изключително удобно решение без необходимост от допълнително окабеляване. Първоначално закупувате 1 бр апарат и майка, към която можете да надграждате до 4 броя отделни слушалки. Всяка от слушалките представлява допълнителна телефонна линия. Апаратите работят като централа помежду си с опции за прехвърляне, изчакване , конферентна връзка и т.н. Могат да работят паралелно с всички други телефонни апарати и адаптери, предлагани от Варна Нет отново като една обща централа.

IP адаптер двупортов

- към адаптера могат да се включат до 2 стандартни телефонни апарата. Устройството има пълната функционалност на телефонна централа. В случай на необходимост можете да надграждате с допълнителни адаптери в зависимост от броя работни места. По този начин началната инвестиция е ниска, а в последствие при необходимост добавяте други устройства, които работят паралелно с първото.

Многопортови IP адаптери

- в зависимост от броя работни места, които се изграждат. Към адаптерите се включват стандартни телефонни апарати.

Служебен вход в сайта

можете да се логнете в системата с потребителското си име и паролавход в поща