МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПОВИКВАНИЯ И КРАТКИ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


От 15 май 2019 г. започва да се прилага регулация на цените на международните повиквания и на кратките текстови съобщения в рамките на Европейския съюз.
Цените на дребно без ДДС след тази дата не следва да надвишават 19 евроцента на минута за повиквания и 6 евроцента за кратко текстово съобщение (SMS).

Регулацията е предвидена в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012.

В тази връзка ви уведомяваме, че Варна Нет спазва регулацията на ЕС като цените към фиксирани мрежи до повечето дестинации в рамките на ЕС са 0.07лв/ мин, а към мобилните
не превишават приетата в Регламента горна граница.

Пълен списък с цените на телефонните услуги, предлагани от Варна Нет вижте тук

Служебен вход в сайта

можете да се логнете в системата с потребителското си име и паролавход в поща