Варна Нет успешно изпълни проект финансиран от Европейската космическа агенция!

Варна Нет зае своето място на картата на европейските космически научни разработки!

Варна Нет успешно изпълни проект финансиран от Европейската космическа агенция- „Предварително предпроектно проучване на телекомуникационни услуги в зони без или със слабо покритие с помощта на височинни платформи (псевдосателити) HAPS“ с търговско наименовение StratoCom.eu
Проектът беше с продължителност една година и половина с основна цел проучване на възможностите за предоставяне на телекомуникационни услуги с помощта на височинни псевдосатели HAPS. Научната разработка бе успешно представена и защитена пред експертите от Европейската космическа агенция /ЕКА/. За периода на изпълнение на проекта бяха извършени технически и маркетингови проучвания, бяха проведени много срещи и извършен голям обем научна дейност.
В изпълнението на проекта взеха участие както висококвалифицирани специалисти от персонала на Варна Нет, така и външни консултанти с различни специалности. Предстои официално представяне на проекта на конференция в централата на Европейската космическа агенция в Нидерландия.


Служебен вход в сайта

можете да се логнете в системата с потребителското си име и паролавход в поща